Eirik Vinsand har omdannet en større mælkeproduktion til en succesfuld forretning med produktion og salg af fersk, økologisk kvalitetskød og -pålæg. Foto: Morten Telling

Eirik Vinsand har omdannet en større mælkeproduktion til en succesfuld forretning med produktion og salg af fersk, økologisk kvalitetskød og -pålæg. Foto: Morten Telling

Eirik Vinsand vil ikke koble sine produkters smag og kvalitet sammen med en romantisk historie uden hold i virkeligheden

Tekst & foto: Morten Telling

– Der er ofte nogen som spørger mig, hvorfor jeg ikke pakker mine produkters smag og kvalitet ind i en idylliseret historie om havet, det smukke Asnæs og urter i marken, men helt ærligt – det har jeg ikke lyst til, udbryder Eirik Vinsand.

Vi sidder ellers og nyder den storslåede udsigt over smukke marker og Storebælt, fra Eiriks store lyse kontor, som er placeret på første sal i gavlen på en af de smukt restaurerede staldlænger på gården Mineslund. Så der er ikke noget at sige til, at nogen kvikke hoveder har fået ideen med, at Eirik burde fortælle en romantisk historie om, hvordan hans produkter rummer det, man med et moderne udtryk kalder ‘terroir’: At produkterne tager kvalitet og smag efter det sted og de omgivelser, de produceres under. Men den limpind hopper Eirik altså ikke på.

– Kødets kvalitet og smag bliver altså ikke anderledes af, at dyrene går herude i havluften på Asnæs og spiser nogle særlige urter i græsset, erklærer Eirik.
– Jeg benytter mig da af den gode historie om stedet, naturen og det smukke Asnæs i min markedsføring, men jeg kunne aldrig drømme om at anføre det som direkte årsag til kødets kvalitet og smag. For mig at se er nummer ét for økologien, at den skal bevare sin troværdighed. Hvis man begynder at pakke de økologiske produkter ind i et lag af historier, som bare er det rene salgsgas uden hold i virkeligheden, så mener jeg, det i sidste ende kan være med til at skade økologiens troværdighed.

Droppede mælkeproduktionen
Eirik Vinsand arvede i 1989 den store gård Mineslund efter sin stedmor og videreførte mælkeproduktionen på gården. I 1999 lagde han om til økologi, ikke fordi han var ‘hellig’ som han siger, men mere fordi det var en måde at udvikle og differentiere landbruget på, i en tid med krise i erhvervet. Men det gik skidt med at få økonomi i mælkeproduktionen også efter omlægningen til økologi.
– Vores jord er for ringe til ren planteproduktion, og vi ligger i et af de mest nedbørsfattige områder i Danmark, så det var svært at få en rentabel forretning ud af mælkeproduktionen, forklarer Eirik.

– Vi var tvunget til at finde på noget nyt, men jeg har altid haft den holdning, at der skal være dyr på et landbrug. Så i 2002 startede jeg derfor et mindre salg af kvalitetskød og pålæg produceret af egne dyr sammen med en dygtig lokal slagtermester. Siden er det gået slag i slag og i 2007 gik det så godt med kødsalget, at jeg godt turde stoppe med mælkeproduktionen og gå over til udelukkende at satse på kødproduktion. Konceptet har fra starten været at producere økologiske højkvalitetsprodukter efter gode gamle håndværksmæssige principper.

Kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare
De cirka 700 stude der går på de omkringliggende marker og naturområder, kommer dels fra egne ammekøer, dels via et samarbejde med fire økologiske mælkeproducenter på Sjælland, der alle leverer tyrekalve til Mineslund. Ud over oksekød forarbejdes også svine- og lammekød. Alle dyr slagtes på et slagteri og fragtes derefter til Mineslund som slagtekroppe, hvor de parteres og videreforarbejdes til kød- og pålægsprodukter. På lidt længere sigt håber Eirik, at kunne etablere et slagteri på gården, så alle dele af produktionen kan holdes på gården, spare udgiften ved transport til slagteriet og skåne dyrene mest muligt. I øjeblikket er der fire slagtere ansat, men det har været et problem at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

– For fem år siden måtte vi helt til Polen for at finde en slagter, der kunne faget ordentligt, og som samtidig havde lyst til at flytte her til området, siger Eirik.
– I dag har vi efterhånden fået sat et velfungerende hold. Finanskrisen og den tiltagende arbejdsløshed har hjulpet lidt på det, men det er vanskeligt at få de bedst kvalificerede folk til at flytte herud.

Udfordring at skifte til engros
I 2011 besluttede Eirik at blive godkendt til engros-salg, da det er et krav, når en vis andel af kunderne udgøres af momsregistrerede virksomheder. Men skiftet har været noget af en mundfuld for den – i branchesammenhæng – lille virksomhed.
– Vi skal opfylde samme høje krav som Danish Crown/Friland på trods af, at vi er væsentligt mindre og slet ikke har de samme ressourcer til rådighed, forklarer Eirik.

– Tidligere fyldte egenkontrollen 15 sider. I dag er det 95 sider. De øgede krav om kontrol, ændring af lokaleindretning og ruminddeling, opbevaring af råvarer og færdigvarer har kostet os rigtig mange penge og mange timer arbejde at etablere og få styr på. Det er naturligvis nødvendigt at få det gjort, men det har virkelig været en kæmpe udfordring for os, at skulle klare på så kort tid. Så jeg håber, at politikere og myndigheder vil se på, om det vil være muligt at lave en mere glidende overgang, som ville gøre det noget lettere for mindre virksomheder, når de tager skridtet fra detail- til engrossalg.

Virkelyst er drivkraften
På Mineslunds hjemmeside står der, at Eiriks opgaver omfatter ‘Boss, salgschef, indkøbschef, CSR, HR, chauffør, pedel, pakning, traktorfører m.m.”‘ Men efterhånden har han formået at få afgivet nogle af opgaverne til andre.
– Jeg brænder virkelig for det her projekt. Det er enormt sjovt og spændende, og der er ikke to dage, der er ens, forklarer Eirik.
– Jeg drives vel af det, man kalder virkelyst. Glæden ved at se ideer blive til virkelighed. Men selv om det er sjovt, skal man jo også passe på sig selv. Så nu har jeg efterhånden fået afgivet en række af de mange andre opgaver, jeg også påtog mig tidligere, og koncentrerer mig i dag om at drive virksomheden. Økologien har vi fået helt ind under huden, og vi kunne aldrig finde på at blive konventionelle igen.

FAKTA:

  • Eirik Vinsand er uddannet agronom og er gift og arbejder sammen med Katrine, der er tilknyttet administrationen af Mineslund.
  • Eirik ejer Mineslund samt Asnæsgård der sammenlagt omfatter 672 ha, heraf 16 ha forpagtet.
  • Studeproduktionen på gården er ca. 300 stk/år.
  • Der produceres ca. 140 t oksekød, 40 t svinekød og 10 tons lammekød pr. år. Pålægsproduktionen udgør 15-20 pct. af den samlede produktion.
  • Læs mere på www.mineslund.dk

Eksempel på journalistisk arbejde, Artiklen har været bragt i Økologi & Erhverv september 2013.