mf_moxtell2009

Moxtell Productions leverede børnebogen “Karl og jagten på koldskålskoen” til Økodag i april 2009. Bogen handler om Karl som er på beøg hos sin farmor og farfar, som er økologiske mælkeproducenter. Karl elsker koldskål og undrer sig over hvilken slags ko der mon laver koldskål. Han tager derfor på “jagt” på gårdens marker for at finde koldskålskoen.
Tegningerne er tegnet som skitser på papir, som er scannet ind og derefter hentet ind i Adobe Photoshop CS4. I Photoshop har skitsen ligget som nederste lag og der er derefter rentegnet – først med sort streg og derefter – på flere lag – farvelagt.

Kunden er Mejeriforeningen og Økologisk Landsforening. Bogen blev trykt i stort oplag og uddelt gratis – med stor succes – på årets Økodag 2009 – degan hvor Danmarks økologiske køer bliver lukket på græs.

Ring eller mail og få et tilbud på tegninger, ideoplæg eller lignende til opgavehæfte, børnebog eller tegneserie. En illustration kan sige mere end ord!