Dette aftryk blev senest opdateret den 26. september 2022.

Ejeren af dette websted er:

Moxtell Productions v/ Morten Telling Enkeltmandsvirksomhed
Tulstrupvej 13, 8340 Malling
Danmark
E-mail: moc.liamg@lletxom
Telefonnummer: +45 31171700
VAT ID: DK19709531

Den/de lovlige repræsentant(er) for Moxtell Productions v/ Morten Telling Enkeltmandsvirksomhed:

Morten Telling

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.