For Hans Erik og Kirsten er målet ikke at producere mere og blive større. Foto: Morten Telling

For Hans Erik og Kirsten er målet ikke at producere mere og blive større. Foto: Morten Telling

Hans Erik Jørgensen og Kirsten K. Rasmussen lægger bedrift til forsøg, der kan gavne og videreudvikle den økologiske svineproduktion i Danmark

Tekst & foto: Morten Telling

 

– Vi er på ingen måde hellige, men vi holder meget af de faglige udfordringer, der er ved at drive økologisk landbrug, og vi har det godt med ikke at sprøjte eller sprede kunstgødning på vores marker, siger Hans Erik Jørgensen med oprigtig begejstring i stemmen. Han kone Kirsten K. Rasmussen tilføjer:

– Vi er også blevet mere økologiske af sind og i handling for eksempel når det gælder indkøb. Vi ved godt, at alle svineproducenter ikke kan producere økologiske svin, men for os er det det rigtige. Vi holder af, at vores dyr går ude og orker heller ikke selv, at skulle arbejde i en stald i otte timer. Vi stortrives med den her måde at drive landbrug på.

De 17 søer blev til 300
Hans Erik og Kirsten driver sammen Risbjerg Landbrug, en økologisk svineproduktion nær Hårby på det sydvestlige Fyn. Det er en af de sidste dage i april. Solen stråler fra en skyfri himmel, men blæsten er bidende kold og suser skånselsløst henover de højtliggende kuperede marker, hvor alle søerne går ude hele året.  I øjeblikket har de selskab af deres afkom: små nuttede pattegrise, som tumler rundt i græsset, eller som ligger inde i hytterne og dier hos deres mor i ly for den kolde vind.

– Det hele startede med 17 søer som et deltidsprojekt tilbage i 1993, hvor søer på friland stadig var et ret ukendt begreb, begynder Hans Erik.

– Det er siden vokset løbende og i dag har vi 300 søer og 6000 slagtesvin. I 2003 byggede vi så slagtestald og begyndte at levere til friland. Vi lagde om til økologi i 2007-2008 og sanerede samtidig besætningen, hvilket har betydet, at vi har fordoblet vores omsætning.

Omlægning lå lige for
Omlægningen til økologi lå på mange måder lige til højrebenet for Hans Erik og Kirsten.

– Vi var jo vant til at håndtere grisene udendørs, forklarer Kirsten.

– Vi lagde blandt andet om, fordi vi var bekymrede for om frilandsgrisen skulle komme i klemme mellem bulk-varer og kvalitets-varer. Det var kun Super Best der solgte frilandsgrise, mens økologisk svinekød blev solgt i mange forskellige dagligvarebutikker. Men den vigtigste grund var nok kombinationen af, at vi mentalt var parate til det, og at det samtidig kunne lade sig gøre økonomisk.

Der har dog også været udfordringer ved omlægningen, som foregik omtrent på samme tid, som den økonomiske krise startede.

– Vi har både prøvet at være oppe og nede. Vi har været pressede blandt andet på grund af stigende råvarepriser og samtidig fald i kødprisen og lagde ud med et par magre år. Derfor har vi også forsøgt, at gøre os selv mindre sårbare ved at investere i blandeanlæg og silo. I dag producerer vi selv halvdelen af vores foder og vores mål er, at opnå en så høj grad af selvforsyning som mulig, forklarer Hans Erik.

Vil videreudvikle økologisk svineproduktion
Siden 2009 har Risbjerg Landbrug fungeret som demonstrationslandbrug for Udviklingscenter for Husdyr på Friland (UHF), som er en selvstændig udviklingsenhed oprettet af Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse og som løbende har gennemført en række forsøg på gården.

– Overordnet har målet med forsøgene været, at forbedre økologisk svineproduktion og gøre den mere levedygtig, forklarer Kirsten.

– Vi har haft forsøg med blanding af racer, orner som ikke blev kastrerede, test af forskellige OBS!!! svinehytte-typer,  antibiotika-fri fravænning og meget andet. Det er utroligt spændende og vi har også selv lært rigtig meget undervejs.  Flere andre økologiske svineproducenter har også deltaget i forsøg og sammenlagt har det betydet, at vidensniveauet indenfor økologisk svineproduktion generelt er blevet hævet. Da vi startede som økologer var det slående så lidt viden der var på området, men det er blevet bedre nu.

Kvalitet frem for kvantitet
For Hans Erik og Kirsten er målet ikke at producere mere og blive større.

– Vi er godt trætte af, at hovedhistorierne i fagmagasinet Svin ofte er noget med, hvor mange fravænnede smågrise per årsso man nu er oppe på, siger Kirsten og Hans Erik fortsætter:

– Landbrugseleverne opdrages til at det er vejen frem. Men det er en meget uholdbar vej, hvor dyrene opfattes som de rene produktionsmaskiner og presses udover hvad de kan tåle. Vi presser jo også vores dyr til en vis grad, men det må aldrig gå ud over dyrevelfærden. Måske man skulle undersøge om ikke det var mere rentabelt med færre dyr og så gå efter at skabe nogle kvalitetsprodukter, der kan sælges til en højere pris. Vi har haft sorte tal på bundlinjen de sidste tre år og vores økonomi har været bedre end mange konventionelles, så hvorfor skulle vi blive større.

Oplagt for unge landmænd
Men hvad med fremtiden for økologisk svineproduktion i Danmark?

– Der er nok ikke mange landbrugselever, som vil være økologiske, siger Kirsten.

– Nej, og det er en skam. Jeg forstår faktisk ikke hvorfor, for det er en oplagt mulighed for at komme i gang som landmand. Det er relativt billigt at starte op i forhold til mange andre typer af landbrugsproduktion, og der er hurtigt penge i kassen. En mindre ejendom med 50-80 økologiske søer på friland, så er man allerede godt i gang, tilføjer Hans Erik.

– Vi er også blevet mere økologiske af sind og i handling for eksempel når det gælder indkøb. Vi ved godt, at alle svineproducenter ikke kan producere økologiske svin, men for os er det det rigtige. Vi holder af, at vores dyr går ude og orker heller ikke selv, at skulle arbejde i en stald i otte timer. Vi stortrives med den her måde at drive landbrug på.

FAKTA:

  • Hans Erik Jørgensen er uddannet landmand og er med i Fonden for Økologisk Landbrug og Landbrug og Fødevarers økologisektion.
  • Kirsten K. Rasmussen er uddannet agronom og tidligere planteavlskonsulent.
  • Der drives i alt 340 ha. Jorden blev omlagt 2007 og svinene i 2008. Svinebesætningen tæller 300 søer og 6000 slagtesvin.
  • Læs mere på www.risbjerg.nu

Eksempel på journalistisk arbejde, Artiklen har været bragt i Økologi & Erhverv maj 2013.