Tredje og foreløbigt sidste film i serien “Thises Hvide Verden”. Historien om Thises Græsmælk. Køerne hos mælkeproducent Torsten Wetche fodres udelukkende med græs og der dyrkes tillige grøntsager på gården, så der kan brødfødes flere end tidligere. Filmene i serien har været vist på Facebook og er blevet anvendt på  messer og oplæg m.m. med stor succes.