Jakob Kjærsgaard er økologisk landmand og en ud af ti forsøgsværter i Økologisk Landsforenings projekt “Effektiv naturfremme”. Jakob viser nogle af de tiltag han har forsøgt sig med i projektet og fortæller om sine erfaringer. Filmen er lavet til at kunne stå alene, men den vil oftest blive set i sammenhæng med anden information om projektet på www.okologi.dk.