Film om projektet Livsalling produceret af Moxtell Productions.

LivSalling projektet er et 5 årigt udviklingsprojekt, som tager sit geografiske udgangspunkt på Østsalling, tæt på byen og mejeriet Thise.

Projektet hedder LivSalling, fordi det gerne skulle give endnu mere liv i Salling området. Projektets formål er at demonstrere mulighederne for at etablere bæredygtige mindre økologiske landbrug med henblik på at tiltrække nye landbrugere til området, således at der kan etableres en klynge af op til 20 mindre landbrug i Østsalling. Ved at udvikle en lokal klynge af nye landbrug er det forventningen, at der vil blive skabt en dynamik omkring økologisk landbrug og bosætning i lokalområdet, der vil give positive konsekvenser på natur og befolkningsudvikling. Samtidig vil resultaterne af projektet, kunne anvendes til at skabe lignende klynger af små landbrug andre steder i Danmark.