Selvforsyning er et grundlæggende princip i den økologiske driftsform. I Økologisk landsforenings projekt “Økologisk mælk uden foderindkøb” demonstreres de praktiske aspekter ved selvforsyning med foder. Målet er at komme så tæt på 100 % selvforsyning som muligt. En af udfordringerne ved selvforsyning er at skaffe nok protein af høj nok kvalitet.
I filmen fortæller økologisk mælkeproducent Henrik Petersen fra Løgumkloster om sine erfaringer med at dyrke lupiner. Desuden medvirker projektleder og kvægbrugskonsulent Irene Fisker fra Økologisk Landsforening.

Filmen er produceret for Økologisk Landsforening af Moxtell Productions – www.moxtell.dk – 2013.

Filmen er produceret med støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, samt Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.