Filmen er produceret i Økologisk Landsforenings projekt “Produktion af økologisk gødning og effektive sædskifter” med støtte fra EU´s Landdistriktsprogram.

Fra 2021 er det ikke længere lovligt at benytte konventionel gylle i økologisk landbrugsproduktion. Der skal findes alternative løsninger meget snart, for udfasningen påbegyndes allerede fra 2015. I denne film fortæller planteavlskonsulent Bjarne Hansen fra Økologisk Landsforening om perspektiverne ved at gøde kornmarken med økologisk kløvergræsensilage, der i forvejen dyrkes som en naturlig del af et økologisk sædskifte.