Tredje film i en række af film produceret af Moxtell Productions for Biodynamisk Forening.  Filmene har, på trods af deres længde på ca. 5-6 minutter, fået en utrolig flot modtagelse på Facebook med mange likes og views.

Fra introduktionsteksten på Youtube:
“Det sociale liv er vigtigt på en biodynamisk gård. Mange mennesker – og forskellige mennesker – giv liv og mangfoldighed, og det styrker gårdens sundhed og kontakt med omverdenen, både fysisk, socialt og kulturelt. Der er derfor en lang tradition i det biodynamiske jordbrug for at inddrage personer med særlige behov i gårdens liv og arbejde. Mange gårde har tilknyttet et bosted for udviklingshæmmede, der kan få meningsfuldt arbejde i forhold til deres individuelle muligheder. Andre har aftale med en børnehave eller skole, og nogle har personer med begrænset arbejdsevne med i tilpasset arbejde”.