Fjerde og sidste film fra Nørregården produceret af Moxtell Productions for Biodynamisk Forening.  Filmene har, på trods af deres længde på ca. 5-6 minutter, fået en utrolig flot modtagelse på Facebook med mange likes og views.

Fra introduktionsteksten på Youtube:
“I det biodynamiske jordbrug ser vi en gård, et gartneri eller en frugtplantage som en levende helhed, en organisme. Jordbrugets forskellige dele: jorden, planterne, husdyrene, de vilde dyr, levende hegn, vandløb, skov og mennesker betragtes som en slags organer, der skal fungere i et nært samspil for at holde hele organismen sund. Mangfodighed, sammenhæng og balance er nøgleord i denne proces. De biodynamiske præparater er vigtige midler, som en biodynamisk landmand bruger til at styrke organismen. Det giver mulighed for en at skabe en livskraftig gårdorganisme, der producerer sunde fødevarer”.