For Rikke Friderichsen og Kristen Degn handler det rigtig meget om køer. Foto: Morten Telling

For Rikke Friderichsen og Kristen Degn handler det rigtig meget om køer. Foto: Morten Telling

På Dyrvig er der fokus på dyrevelfærd, samarbejde og genbrug frem for vækst, høj ydelse og moderne maskiner

Tekst & foto: Morten Telling

Det første, man får øje på, når man nærmer sig gården Dyrvig nær Tarm i Vestjylland, er en imponerende staldbygning med svungne organiske former og med tag af teltdug og vægge beklædt med lærketræ. Da stalden blev bygget i 2008, var det den første af sin art i Danmark, men siden er flere skudt op rundt omkring i landet.
– Stalden har ikke været billigere at bygge end en almindelig dybstrøelsesstald, men den er meget mere lys og behagelig at opholde sig i for både køer og mennesker. Samtidig har den sænket vores udgifter til belysning markant, forklarer økologisk mælkeproducent Kristen Degn, der sammen med sin kone Rikke ejer og driver Dyrvig.

Brugte maskiner = lave omkostninger
Den specielle stald er bare et eksempel på, hvordan Rikke og Kristen ofte gør tingene lidt anderledes end de fleste. Nærmest som en kontrast til den moderne smukke staldbygning står gårdens maskinpark, der domineres af traktorer og maskiner af ældre dato. De sparede for eksempel tusindevis af kroner ved at købe et tre år gammelt malkeanlæg i stedet for et helt nyt og den ‘nye’ fodervogn er også købt brugt, men fungerer som den skal.
– Vores stil er meget lavteknologisk og ‘keep-it-simple’-agtig, forklarer Rikke.
– Vi køber stort set altid brugte maskiner og finder selv på billige, simple og – synes vi selv – også smarte løsninger i stedet for at købe os fattige i moderne maskineri. På den måde sparer vi ikke bare penge, men undgår samtidig den miljø- og klimabelastning der altid vil være ved fremstillingen af en ny maskine og ved bortskaffelsen af en gammel.

Højt dækningsbidrag i stedet for høj ydelse
Et resultat af de lave omkostninger er, at Kristen og Rikke har en fornuftig og stabil økonomi på bedriften, så de undgår at skulle køre med høj produktion for at få tingene til at hænge sammen.
– Det handler ikke kun om kvantitet men om at få mest muligt ud af landbruget inden for de rammer, vi selv har sat, forklarer Kristen.
– Ved ikke at satse på høj ydelse og maksimal produktion bliver det hele også meget mere afslappet. Hvis det hele kører på de høje nagler hele tiden, så kræver det meget mere styring, og man skal være over tingene konstant. Vores frihed betyder meget for os, både økonomisk og arbejdsmæssigt.

Selvforsynende
Hensynet til miljøet og klimaet ligger Kristen og Rikke meget på sinde, og det er samtidig en af grundende til, at de har en målsætning om at være selvforsynende med såvel foder som energi.
– For os er foderet den begrænsende faktor, forklarer Kristen.
– For at få mere foder kanaliseret gennem malkekøerne har vi derfor valgt at forlænge køernes laktation med fem til otte måneder. Det sparer også klimaet for metan, at vi på den måde har færre ungdyr. Samtidig undgår vi at skulle købe udenlandsk kraftfoder, som både belaster klimaet, ødelægger regnskovene og er underlagt voldsom økonomisk spekulation. Vi satser også på at blive selvforsynende med energi og har næsten lige investeret i et større solcelleanlæg, som vi skal i gang med at montere.

Samarbejde gavner økologien
Dyrvig startede oprindeligt som et andelsdrevet landbrug i 1977, hvor Kristen sammen med tre andre landmænd købte gården og drev den som et I/S. Rikke og Kristen købte den sidste af de tidligere andelshavere ud i 2004, men ideen om at samarbejde og gøre noget i fællesskab har de langtfra sluppet.
– Udover at vi har maskinfællesskab med nogle kolleger, har vi samtidig et rigtig godt samarbejde med tre økologiske grøntsags- og planteavlere. Vi har gulerødder i vores sædskifte, og planteavlerne dyrker græs og korn til os, og får møg og gylle retur, forklarer Kristen, og Rikke uddyber:
– Vi er jo ko-nørder, og de andre er plante- og grøntsagsnørder. Når landbrugsproduktionen er blevet så specialiseret, som den er i dag, kan det være svært at opfylde den økologiske målsætning om mangfoldighed og varieret sædskifte. Så ved at samarbejde kan vi gøre brug af hinandens kompetencer, så vi gør det, vi hver især er gode til og ved mest om. Samarbejdet vil også gøre det lettere for os, når vi snart skal have udfaset brugen af konventionel gylle.

Kærlige klap
Enhver, der har oplevet Rikke og Kristen, når de er sammen med deres køer, vil næppe være i tvivl om, at her er to mennesker, der virkelig holder af deres køer. Køerne bliver moslet godmodigt og får mange kærlige klap, og der snakkes skiftevis opmuntrende og beroligende til dyrene. Køerne ser ud til at være lige så begejstrede for deres ejere, som de er for dem.
– Køer er dejlige rolige dyr, siger Kristen.
– Enhver ko har sit eget sind, og er man åben for det, og giver man sig tid til at lære dem at kende, så oplever man, at de er lige så forskellige, som vi mennesker. Køernes rolige sind smitter også af på os, så vi stresser ofte af, når vi er sammen med vores køer. Samtidig har vi jo en pagt med køerne og vil gerne vise dem respekt.
– Ja, vi kommer ikke uden om, at for os handler det rigtig meget om køer, siger Rikke og afslører, at de faktisk har flere fotoalbums med billeder af køer.

FAKTA:

  • Kristen Degn og Rikke Friderichsen er begge uddannede landmænd.
  • Kristen købte gården i 1977 med tre andre landmænd og dannede Dyrvig Andelslandbrug. Rikke blev medejer i 1986. Rikke og Kristen overtog gården sammen 2004.
  • Ny stald med tag af teltdug – den første i Danmark – blev opført i 2008.
  • Besætningen tæller 150, køer og der drives på ejendommen ca. 150 ha. Mælken leveres til Thise Mejeri.

Eksempel på journalistisk arbejde, Artiklen har været bragt i Økologi & Erhverv september 2013.