Videojournalistik

Video: Økologi og biodiversitet

For at give biodiversiteten de bedste vilkår i Danmark er der brug for flere store sammenhængende arealer med helt uberørt natur. MEN der er også brug for, at der tages […]

Read More

Video: Økologiske grøntsagsfrø

Video med to økologiske grøntsagsproducenter (henholdsvis Yduns Have og DanRoots A/S), der forklarer om deres erfaringer med at skaffe økologiske frø til deres produktion. Videoen er én ud af flere, […]

Read More

Video: Effekt af kvæg på græs

Video om EOV-værktøjet er et nyt værktøj til at synliggøre effekten af kvæg på græs. Det har fokus på den praksis, der sker på bedrifterne. Det består af gennemskuelige målemetoder, […]

Read More

Video: Lattergas & efterafgrøder

Hvor meget lattergas dannes og udledes der fra jorden i forbindelse med nedmuldning af efterafgrøder? Det er Innovationscenter for Økologisk Landbrug i gang med at undersøge på en forsøgsmark ved […]

Read More

Video: bæredygtighed på småøerne

I sommeren 2023 producerede Moxtell Productions en lille serie på tre korte film for LAG Småøerne om hvordan små virksomheder på de danske småøer arbejder med bæredygtighed . Se filmene […]

Read More

Video: Mobil sortering af korn

Visti Møller fra Gl. Buurholt forklarer om ny mobil maskine, der kan sortere korn ud fra kernernes proteinindhold i store kornpartier. En verdensnyhed, som måske kan komme mange økologiske planteavlere […]

Read More

Video: Planter og mikroorganismer

Planterne optager ikke kun næringsstoffer fra jorden – de udskiller også sukkerforbindelser, som er næring for mikroorganismer i jorden. Planter og mikroorganismer ‘samarbejder’ og giver en mere frugtbar jord med […]

Read More

Video: helhedstilbuddet Hadruplund

I produktionssamarbejdet Bombusfilm, som jeg driver sammen med videofotograf Jeppe Svendsen, har vi produceret denne video, som vi er ret stolte af. Hadruplund er en privat, selvejende institution (fond) som […]

Read More

Video: Omø Havn

En video minidokumentar om en række nye initiativer og planer på Omøs havn: Bryggeri, fiskebutik, ankomsthus m.m. produceret af Moxtell Productions i 2021. Videoen er produceret som del af LAG […]

Read More