Animationsfilm: Hjælp økologer med at blive mere klimavenlige

Film der forklarer om Økologisk Landsforenings crowdfundingprojekt under COOPs Crowdfundinginitiativ.

Filmen er produceret for Økologisk Landsforening af Moxtell Productions 2017.

Økologerne har brug for din hjælp i kampen mod klimaforandringerne

En femtedel af Danmarks samlede klimabelastning kommer fra landbruget. Det er især køerne som belaster klimaet, da de udleder metangas, når de fordøjer deres foder.

Økologiske landmænd vil gerne gøre mere ved det. Men de har brug for hjælp til at finde de største klimasyndere og -løsninger på deres gård.

Et nyt KLIMAKATALOG viser 40 klimaløsninger. Med din hjælp lægger vi kataloget i hænderne på alle Danmarks 3.300 økologiske landmænd.

Samtidig udpeges 5 økologiske landmænd til at være klimafrontløbere.

  • Vi hjælper de 5 landmænd med en toptunet individuel KLIMAHANDLINGSPLAN, der viser hvad de konkret kan gøre på deres gård.
  • Landmændene mødes 5 gange i KLIMASKOLE, hvor de diskuterer deres erfaringer og får eksperthjælp til at gennemføre forandringerne på gårdene og sprede klimabudskabet til andre landmænd.
  • De 5 landbrug kan tilsammen spare mindst 400 ton klimagas årligt. Det samme som klimabelastningen fra 135 danskeres årlige fødevareforbrug.

Dit bidrag spreder den økologiske klimaindsats.