Torben Kousgaard har med succes skabt sit eget brand ‘Varde Ådal Lam’, som han fra efteråret 2012 har kunnet sælge som statskontrolleret økologisk.

Tekst: Morten Telling Foto: Jakob Brandt

Da deltidslandmand Torben Kousgaard fra Toftnæs få kilometer sydvest for Varde for 12 år siden startede op med fem får, var det mere et lille familieprojekt end et forsøg på at skabe en levevej. I dag har han 350 moderfår og producerer 500 lam, og fra 1. oktober 2012 har han kunnet kalde sig statskontrolleret økologisk landmand. Naturprojekt blev startskud Skridtet fra hobby til deltidserhverv tog Torben, da han kom med i et naturprojekt i området.

– Halvdelen af vores marker ligger i særligt miljøfølsomme områder ned til Varde og Alslev Å, forklarer Torben. Vi kom med i et projekt om bevarelsen af Engsnaren, en truet fugleart i området, som kræver, at engarealerne skal drives mere ekstensivt og vandspejlet hæves, så engene i perioder kan være oversvømmede. Vi fandt ud af, at fårene var utroligt velegnede til at vedligeholde de arealer, så det var sådan set den måde, ideen om en større produktion startede på.

Skeptisk over for økologi
Der skulle en del får til at klare afgræsningen, og flokken voksede støt fra år til år. Samtidig fik Torben øjnene op for økologi, som ellers lå ham ret fjernt på det tidspunkt.

– Før jeg lagde om, var jeg noget skeptisk over for økologi, erkender Torben.

– Jeg har arbejdet på maskinstation i mange år og kørt mange timer med sprøjtevognen og har altid tænkt, at økologi var sådan noget med strikketrøjer, sandaler og pløjemarker fulde af ukrudt. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at en økologisk mark kunne være pæn og ukrudtsfri. Alligevel tog jeg skridtet, efter jeg havde været på besøg hos nogle økologiske landmænd. De havde nogle utroligt flotte marker og overbeviste mig om, at økologi måske slet ikke var så slemt endda.

Omlægningen begyndte i 2010, og Torben er i dag 100 pct. selvforsynende med økologisk foder, som består af græs, hø, græspiller og ensilage udelukkende fra egne marker. Kun mineraler køber han ude fra. Dyrene går på engarealerne fra forår til efterår, og i vinterhalvåret er de hjemme på gården i en dybstrøelsesstald, hvor de kan løbe ud på de højtliggende marker efter behov døgnet rundt. I begyndelsen solgte Torben de fleste lam til opkøbere.

Samarbejde med lokale kokke
Men han indledte også et samarbejde med slagteren i Aalbæk om fremstilling af pølser og pålægsprodukter, som han blandt andet solgte fra både gårdens gårdbutik og andre gårdbutikker i området. Samtidig fik Torben kontakt til nogle lokale kokke, som var med til at sætte fokus på hans produkter og yderligere skub i forretningen.

– Vi har været så heldige, at en række velansete kokke og køkkenchefer, blandt andet fra gourmet-restauranten Henne Kirkeby Kro, har sat vores lammekød på menukortet. Og det bliver vores kød jo i alt fald ikke ringere af, forklarer Torben med vestjysk underdrivelse.

– Kokkene er interesserede i mine produkter, dels på grund af kødets kvalitet, dels fordi de ved, at den gode historie er noget, forbrugerne og kunderne efterspørger. Jeg er naturligvis rigtig glad for, at kokkene vil bruge mine produkter, for det er et kvalitetsstempel og den bedste anbefaling, man kan få.

Mest salg i udskæringer
Lammene slagtes økologisk på Holsted slagteri, og i starten troede Torben, han kun skulle sælge hele og halve lam, men i dag sælger han mest udskæringer til private kunder, mens det især er restauranterne, der tager de hele og halve dyr. Selv de mere specielle udskæringer er der kommet salg i.

– Vi sælger jo naturligvis meget lammekølle og koteletter, forklarer Torben.

– Men da brødrene Price brugte lammeskank i et program, fik vi også gang i salget af skanken, som ellers kan være lidt svær at komme af med, fordi den er lidt senet og trevlet i strukturen. Kokkene har også taget skanken til sig og laver lamme buco, så i dag sælger vi al vores skank.

Fra jord til bord
Som tiden er gået, har det fået større og større betydning for Torben, at han kan følge produktet fra jord til bord. – I starten kom opkøberne jo bare og hentede dyrene, og så var min rolle udspillet, fortæller Torben.

– I dag kører jeg selv dyrene ind til slagteriet og kan bagefter se hvilke udskæringer, der kommer fra hvilke lam. Endelig sælger og markedsfører jeg selv produktet til kunderne. Det er en stor tilfredsstillelse selv at være med i alle led af processen og følge produktet fra start til slut.

Økologi er vejen frem
Da Torben startede med omlægningen, tænkte han, at han jo altid kunne droppe det og blive konventionel igen, hvis det ikke gik som forventet, men i dag er han slet ikke i tvivl om, at han traf det rette valg ved at lægge om til økologi.

– Økologi passer for det første perfekt til den type landbrug, jeg driver. For det andet passer det rigtig godt til min målsætning om at være 100 pct. selvforsynende, som jeg altid har haft. Også før jeg blev økolog, forklarer Torben.

– Det er utroligt vigtigt for os økologer at holde vores sti ren. Folk skal kunne have 100 pct. tillid til, at de ting, vi laver, er i orden og produceret efter de økologiske regler, ellers giver det ingen mening at skulle betale en merpris. Mine produkter smager jo ikke anderledes efter, de er blevet økologiske, men økologien tilføjer endnu en vigtig og meningsfuld værdi til mit produkt, og jeg har set frem til at kunne sætte det røde Ø-mærke på alle mine produkter. Jeg må nok erkende, at jeg bliver mere og mere økolog, for hver dag der går.

Stadig brug for deltidsjob
Torben og hans familie kan ikke leve udelukkende af landbruget, så han har et deltidsjob, hvor han kører mad ud til ældre mennesker, og hans kone Eva arbejder på Enghavegård Osteri.

– Jeg ved ikke, om det nogensinde bliver en fuldtidsbeskæftigelse. Det er jo også rart med nogle inputs ude fra virkeligheden, men jeg tror da, at det vil komme til at fylde mere i fremtiden, siger Torben.

FAKTA: 

  • Gården er på 75 ha, og der er der 350 moderfår, som hvert år får ca. 500 lam.
  • Moderfårene er en krydsning mellem racerne Dorset og Suffolk, mens vædderne er af racen Texel, som er karakteriseret ved stor kødfylde.
  • Varde Ådal Lams produkter omfatter hele og halve lam, køller, rygstykker, koteletter, rulle- og spegepølser, gravad filet/inderlår og specialprodukter lavet af og i samarbejde med Ålbæk Specialiteter og Holsted slagtehus.
  • Læs mere om Varde Ådal Lam påwww.vardeaadallam.dk

Eksempel på journalistisk arbejde, Artiklen har været bragt i Økologi & Erhverv februar  2013.